Schriftelijke vraag 2013-01 Benchmark en normen kwaliteitshandvest (PN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen over een benchmark en de normen van het kwaliteitshandvest van Nieuwkoop door raadslid Joke van Boxtel op 20 februari 2013. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 22 maart 2013 te beantwoorden.

De reactie op deze vraag is op 6 maart 2013 bij de griffie aangeleverd.
Top