Schriftelijke vraag 2012-32 groenstroken in bestemmingsplannen (CDA) (a)

Hierbij de vragen over 'de omschrijving van groenstroken in bestemmingsplannen' gesteld als technische vragen door raadslid Arie van Wijk op 4 december 2012. B&W heeft de vragen opgevat als schriftelijke vragen en ze als zodanig behandeld.
De reactie op de vragen is op 14 januari 2013 bij de griffie aangeleverd.
Top