Schriftelijke vraag 2012-31 Verkeersveiligheid Papenveer (MPN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen over verkeersveiligheid in Papenveer in relatie tot de busroute gesteld door raadslid Pien Schrama op 29 november 2012. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 29 december 2012 te beantwoorden.
Op 19 december 2012 heeft B&W de reactie op deze vragen aangeleverd.
Top