Schriftelijke vraag 2012-30 Verdeling glas Bestemmingsplan Glastuinbouw (MPN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen over de verdeling van glas in het bestemmingsplan Glastuinbouw gesteld door raadslid Jan Tersteeg op 20 november 2012. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 21 december 2012 te beantwoorden.
De reactie van B&W is na melding van latere beantwoording op 15 januari 2013 bij de griffie aangeleverd.
Top