Schriftelijke vraag 2012-29 Enqûete begraafplaatsen (CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen over enqûete begraafplaatsen gesteld door raadslid Arie van Wijk op 16 oktober 2012. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 15 november 2012 te beantwoorden.
De reactie op de vragen is op 31 oktober bij de griffie aangeleverd.
Top