Schriftelijke vraag 2012-28 Reclameborden (CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen over Reclameborden gesteld door raadslid Jan de Jong op 3 oktober 2012. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 2 november 2012 te beantwoorden. De antwoorden zijn op 16 oktober 2012 ontvangen.
Top