Schriftelijke vraag 2012-25 Woonzorgzone's (MPN) (a)

Hierbij de schriftelijke vraag 2012 nr. 25 van Pien Schrama over de stand van zaken van de woonzorgzone's. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 7 september 2012 te beantwoorden. B&W heeft op 26 september de vragen beantwoord.
Top