Schriftelijke vraag 2012-24 Klacht bouwvergunningverlening (SBN) (a)

Hierbij de schriftelijke vraag 2012 nr. 24 van Aat van Putten over een klacht over bouwvergunningverlening. B&W heeft deze vraag op 26 juli 2012 beantwoord.
Top