Schriftelijke vraag 2012-23 Inflatiepercentage ozb/woonlasten (D66)(a)

Hierbij de schriftelijke vraag 2012 nr. 23 van Martin Hoekstra over Inflatiepercentage ozb/woonlasten. B&W heeft het antwoord op deze vraag op 8 augustus aangeleverd.
Top