Schriftelijke vraag 2012-22 Vestiging bedrijven (D66) (a)

Hierbij de schriftelijke vraag 2012 nr. 22 van Martin Hoekstra over Vestiging bedrijven. B&W is gevraagd deze vraag uiterlijk 25 juli 2012 te beantwoorden (conform het reglement van orde).
Deze vraag is op 11 juli beantwoord.
Top