Schriftelijke vraag 2012-21 Tafeltje Dekje (MPN)(a)

Hierbij ontvangt u schriftelijke vraag 2012 nr. 21 van Pien Schrama (MPN) over Tafeltje Dekje. B&W heeft deze vraag op 13 juni beantwoord.
Top