Schriftelijke vraag 2012-19 Ziendevaart (CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vraag (nr. 2012-19) van raadslid Arie van Wijk (CDA) over de Ziendevaart.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 13 juni 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3). De antwoorden zijn op 2 juli ontvangen.

Top