Schriftelijke vraag 2012-18 Vrachtverkeer dorpskern Nieuwkoop (SBN) (a)

Hierbij de schriftelijke vraag (nr. 2012-18) van raadslid Stef Leliveld (SBN) over zwaar vrachtverkeer door de dorpskern Nieuwkoop.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 7 juni 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).

B&W heeft de reactie op 22 mei 2012 aangeleverd.
Top