Schriftelijke vraag 2012-16 Kansen Crisis en herstelwet (VVD) (a)

Hier treft u schriftelijke vraag 2012 nrs. 16 van Paul Platen (VVD) over de kansen die de Crisis en herstelwet biedt.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 1 juni 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
B&W heeft de reactie op deze vragen op 29 mei 2012 bij de griffie aangeleverd.
Top