Schriftelijke vraag 2012-15 Verkeersbesluit Beatrixstraat (PN) (a)

Hier treft u schriftelijke vraag 2012 nrs. 15 van Berry Dors (PN) over het verkeersbesluit Beatrixstraat.
B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 26 mei 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3). B&W heeft deze vraag op 9 mei 2012 beantwoord.
Top