Schriftelijke vraag 2012-14 Inzage bestemmingsplan Ter Aar (PN) (a)

Hier treft u schriftelijke vraag 2012 nrs. 14 van Berry Dors (PN) over de inzage van het ontwerpbestemmingsplan Ter Aar Oostkanaalweg 49b. B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 26 mei 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).

B&W heeft de reactie op 22 mei 2012 aangeleverd.
Top