Schriftelijke vraag 2012-13 De Verwondering (D66) (a)

Hierbij de schriftelijke vraag 2012 nr.13 van D66 over het voorlopige stedebouwkundig ontwerp "De Verwondering"

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 23 mei 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
B&W heeft de reactie op deze vragen op 29 mei 2012 bij de griffie aangeleverd.
Top