Schriftelijke vraag 2012-12 umts-mast Buytewech (D66)(a)

Hierbij treft u schriftelijke vraag 2012 nr.12 van D66 over de umts-mast Buytewech

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 20 mei 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3). Deze vraag is op 16 mei beantwoord.
Top