Schriftelijke vraag 2012-11 Disbalans Natura 2000 (PN)(a)

Hierbij treft u schriftelijke vraag 2012 nr.11 van Berry Dors van Progressief Nieuwkoop over publicatie in Nieuwkoop Nieuws mbt Natura 2000 effecten

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 19 mei 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3). Deze vraag is op 16 mei beantwoord.
Top