Schriftelijke vraag 2012-10 Overlast openbare (wandel) gebieden (SBN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2012 nr. 10 van Stef Leliveld (SBN) over overlast bij openbare (wandel)gebieden aan de plassen.
B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 10 mei 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3). B&W heeft deze vraag op 9 mei beantwoord.
Top