Schriftelijke vraag 2012-09 Informatiepunt parkeerplaats Nieuwkoop (SBN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2012 nr. 09 van Stef Leliveld (SBN) over het informatiepunt bij de parkeerplaats bij Maas in Nieuwkoop.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 10 mei 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3). B&W heeft deze vraag op 10 mei beantwoord.

Top