Schriftelijke vraag 2012-08 Waardewijzigingen van woningen bij WOZ beschikkingen (D66) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2012 nr. 08 van Martin Hoekstra, D66, over waardewijzigingen van woningen bij WOZ beschikkingen.


B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 2 mei 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Op 1 mei 2012 heeft B&W de reactie aangeleverd.
Top