Schriftelijke vraag 2012-07 Rapportage kernbezoeken wethouders (D66) (a)

Hieronder treft u aan de schriftelijke vragen 2012 nr. 07 van Joke van der Poel en Marco Oehlenschläger (D66) over gewenste rapportages van wethouders in hun kernen.
B&W heeft deze vraag op 11 april 2012 beantwoord.
Top