Schriftelijke vraag 2012-06 Nieuw Amstel Oost (MPN) (a)

Hieronder treft u aan de schriftelijke vragen 2012 nr. 06 van Jan Tersteeg (MPN) over Nieuw Amstel Oost.
B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 23 april 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Dinsdag 24 april 2012 heeft B&W de reactie aangeleverd.
Top