Schriftelijke vraag 2012-05 Watergebiedsplan Westelijke Venen (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2012 nr. 05 van Stef Leliveld, SBN, over het watergebiedsplan 'Westelijke Venen'.
B&W heeft deze vraag op 11 april 2012 beantwoord.
Top