Schriftelijke vraag 2012-04 Vuilnis Ruige Kade Vrouwenakker (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2012 nr. 04 van Pien Schrama, MPN, over het ophalen van afval aan de Ruige Kade in Vrouwenakker.


B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 12 april 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Op 27 maart 2012 zijn de vragen door B&W beantwoord.
Top