Schriftelijke vraag 2012-02 Zebrapad Westkanaalweg / Aardamseweg (CDA) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2012 nr. 02 van Arie van Wijk en Kees Egberts, CDA, over het zebrapad Westkanaalweg / Aardamseweg.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 26 februari 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).

B&W heeft 15 februari 2012 een reactie op deze vragen aangeleverd.
Top