Schriftelijke vraag 2012-01 Beeld De Rietsnijder (CDA) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2012 nr. 01  van raadslid Arie van Wijk over het beeld “de Rietsnijder”.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
De griffie heeft de reactie op deze vragen 3 februari 2012 van B&W ontvangen.
Top