Schriftelijke vraag 2011-29 Tariefstelling afvalstoffenheffing (MPN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 29 van raadslid Jan Tersteeg over de tariefstelling afvalstoffenheffing 2012.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 19 januari 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
De griffie heeft de reactie op deze vragen 1 februari 2012 van B&W ontvangen.
Top