Schriftelijke vraag 2011-27 Afschrijving kunstgrasvelden (D66) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 27 van raadslid Martin Hoekstra over de afschrijving van de kunstgrasvelden.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 14 december 2011 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).<
Op 13 december 2011 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.
Top