Schriftelijke vraag 2011-26 Intentieovereenkomst Hazeweg 2 (D66) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 26 van raadslid Martin Hoekstra over de intentieovereenkomst met Vestia voor Hazeweg 2.

B&W heeft deze vraag op 9 november 2011 beantwoord.
Top