Schriftelijke vraag 2011-25 resistentiecontouren (D66) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 25 van raadslid Marco Oehlenschläger over geur- en resistentiecontouren bij milieuvergunningen.

B&W heeft deze vraag op 2 november beantwoord.
De bijlage betreft de inspraaktekst uitgesproken in de meningsvormende raad I van 29 september door de heer W. Beekhuizen, arts.
Top