Schriftelijke vraag 2011-24 wegwerkzaamheden (VVD) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 24 van raadslid Paul Platen over wegwerkzaamheden in en rond Nieuwkoop.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 22 oktober 2011 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
B&W heeft op 1 november de reactie bij de griffie aangeleverd.
Top