Schriftelijke vraag 2011-22 uitvoering motie glastuinbouw (MPN, PN, D66, OLN)(a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 22 van de raadsfracties MPN, PN, D66 en OLN.
De griffie heeft het antwoord van B&W op 10 augustus ontvangen.
Top