Schriftelijke vraag 2011-21 Bestuursakkoord (PN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 21 van raadslid Joke van Boxtel (PN) over het concept Bestuursakkoord. Deze vragen zijn 16 mei bij de griffie aangeleverd.

B&W heeft deze vraag op 6 juni beantwoord.
Top