Schriftelijke vraag 2011-20 Diverse bestemmingsplannen (SBN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 20 van raadslid Stef Leliveld.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 21 mei 2011 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Op 18 mei heeft B&W de reactie bij de griffie aangeleverd.
Top