Schriftelijke vraag 2011-17 Planschade vervolg (SBN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 17 van raadslid Aat van Putten. Deze vragen zijn 14 april bij de griffie aangeleverd.

B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 14 mei 2011 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).


B&W heeft deze vragen op 10 mei 2011 beantwoord.
Top