Schriftelijke vraag 2011-13 Floraweg (CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2011 nr. 13 van raadslid Arie van Wijk over de Floraweg .
B&W is gevraagd deze vraag uiterlijk 14 april te beantwoorden (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Op 5 april 2011 heeft B&W deze vragen beantwoord.
Top