Schriftelijke vraag 2011-12 Bijstandsfraude terugvordering (SBN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2011 nr. 12 van raadslid Aad van Putten (SBN) over de terugvordering van bijstandfraude.
B&W is gevraagd deze vraag uiterlijk 10 april te beantwoorden (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
B&W heeft deze vragen op 10 mei 2011 beantwoord.
Top