Schriftelijke vraag 2011-11 BOA's (D66)(a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2011 nr. 11 van de D66-fractie over inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's). B&W heeft deze vraag op 23 maart beantwoord.
Top