Schriftelijke vraag 2011-10 Budgetrecht raad - vervolg (MPN)(a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2011 nr. 10 van de MPN-fractie over budgetrecht van de raad en informatieplicht van B&W. Het zijn vervolgvragen op de schriftelijke vragen 2010-01 van Jan Tersteeg. B&W heeft deze vraag op 8 maart beantwoord.
Top