Schriftelijke vraag 2011-09 Communicatie rond De Schakel (CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2011 nr. 9 van de CDA-fractie over de communicatie rond sluiting De Schakel. B&W is gevraagde deze vraag uiterlijk 20 maart te beantwoorden (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
B&W heeft de reactie op deze vragen op maandag 21 februari aangeleverd bij de griffie.
Top