Schriftelijke vraag 2011-08 Planschade (SBN PN D66)(a)

Hierbij ontvangt u de schriftelijke vragen 2011 nr. 8 van de raadsleden Stef Leliveld (SBN), Berry Dors (PN) en Martin Hoekstra (D66) over planschade.

B&W heeft deze vraag op 8 maart beantwoord.
Top