Schriftelijke vraag 2011-05 Uitvoeringsplannen beleidsplannen (MPN)(a)

Hierbij ontvangt u de schriftelijke vragen 2011 nr. 5 van raadslid Jaap Aartman (MiddenPartij Nieuwkoop) over uitvoeringsplannen van (maatschappelijke) beleidsplannen.

B&W heeft deze vraag op 17 februari beantwoord.
Top