Schriftelijke vraag 2011-04 Uitvoering monumentenbeleid (MPN)(a)

Hierbij ontvangt u de schriftelijke vragen 2011 nr. 4 van raadslid Pien Schrama (MiddenPartij Nieuwkoop) over de uitvoering van het monumentenbeleid.

B&W heeft deze vraag op 16 februari beantwoord.
Top