Schriftelijke vraag 2011-03 Parkeerbeleid (SBN) (a)

Hierbij ontvangt u de schriftelijke vragen 2011 nr. 3 van fractieassistent Remco Hendriks en van raadslid Stef Leliveld (Samen Beter Nieuwkoop) over parkeerbeleid in Nieuwkoop.

B&W is gevraagde deze vraag uiterlijk 16 februari te beantwoorden (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).

Op 25 januari is de reactie op deze vraag door B&W bij de griffie aangeleverd.
Top