Schriftelijke vraag 2011-02 Tankstation Woerden (SBN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2011 nr. 02 van raadslid Aat van Putten (Samen Beter Nieuwkoop) over de gevolgen van vervuiling van een tankstation in Woerden.

B&W is gevraagd deze vraag uiterlijk 12 februari 2011 te beantwoorden(conform Reglement van Orde art 11 lid 3). De reactie is op 31 januari bij de griffie aangeleverd.
Top