Schriftelijke vraag 2011-01 Budgetrecht raad (MPN) (a)

Hierbij ontvangt u de schriftelijke vragen 2011 nr. 01 van raadslid Jan Tersteeg (MiddenPartij Nieuwkoop) over het budgetrecht van de raad.

B&W is gevraagd deze vraag uiterlijk 9 februari te beantwoorden. (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
De reactie van B&W is op 8 februari bij de griffie aangeleverd.
Top