Schriftelijke vraag 2010-39 Roerdomp (SBN) (a)

Hierbij ontvangt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 39 van raadslid Stef Leliveld (Samen Beter Nieuwkoop) over grondaanvoer naar de voormalige camping De Roerdomp (Zuidhoek).

B&W is gevraagde deze vraag uiterlijk 15 december te beantwoorden. (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).

Op 21 december is de reactie op deze vraag door B&W bij de griffie aangeleverd.
Top