Schriftelijke vraag 2010-38 Milieudienst en uitbreiding intensieve veehouderij (PN) (a)

Hierbij vindt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 38 van Kees Hagenaars en fractieassistent Jan-Willem Meertens (Progressief Nieuwkoop) over de Milieudienst en uitbreiding intensieve veehouderij.
B&W is gevraagd deze vraag uiterlijk 2 januari 2011 te beantwoorden (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Op 21 december is de reactie op deze vraag door B&W bij de griffie aangeleverd.
Top